Jeugdzorg

De Nederlandse Arbeidsinspectie is 1 van de 5 toezichthouders van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Het gaat hierbij om toezicht op (de zorg voor) jongeren waarbij deze rijksinspecties samenwerken. STJ kijkt of het belang van het kind voorop staat bij de activiteiten die partijen ondernemen. De andere Inspecties waarmee de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen STJ samenwerkt zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.