Samenwerkend Toezicht Jeugd

De Nederlandse Arbeidsinspectie is 1 van de 5 toezichthouders van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Het gaat hierbij om toezicht op (de zorg voor) jongeren waarbij deze rijksinspecties samenwerken. STJ kijkt of het belang van het kind voorop staat bij de activiteiten die partijen ondernemen. Uitgangspunt is het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Vijf samenwerkende inspecties

De 5 inspecties die binnen STJ samenwerken zijn:

  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • de Inspectie van het Onderwijs
  • de Inspectie Jeugdzorg
  • de Inspectie Veiligheid en Justitie
  • de Nederlandse Arbeidsinspectie

Programma

Vanuit de meerjarige Jeugdagenda is er vooral aandacht voor de thema’s:

  • kindermishandeling (preventie, meldcode, AMK-artsen, AMK-actie na melding);
  • kwetsbare groepen (gezinnen met geringe sociale redzaamheid, thuiszitters, jeugdzorgplus, justitiële jeugdinrichtingen);
  • overlastgevende groepen kinderen jonger dan 12 jaar;
  • verbinding en samenhang op lokaal niveau (samenwerking tussen Centra voor Jeugd en Gezin, Zorg- en Adviesteams en het Veiligheidshuis, Nazorg).

Daarnaast richt STJ zich in het toezicht ook op het gezamenlijk onderzoek van calamiteiten.

Programmabureau

Wilt u meer weten, dan kunt u terecht bij het programmabureau Samenwerkend Toezicht Jeugd: jeugdinspecties.nl