Infographic Stralingsveiligheid ziekenhuizen

De Inspectie SZW houdt toezicht op gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Zo ook in relatie tot het stralingsbeleid van instellingen waar ioniserende straling onvermijdelijk aanwezig is. Deze Infographic geeft een indicatie van de stralingsveiligheid bij afdelingen Radiologie en Radiotherapie in ziekenhuizen, op basis van inspecties die door de Inspectie SZW in 2019 zijn uitgevoerd.