Haarlems schoonmaakbedrijf maakt er een bende van

Een schoonmaakbedrijf uit Haarlem dat afwassers uitleent aan horecabedrijven overtreedt verschillende wetten. Een controle bij acht horecagelegenheden in Haarlem en Zandvoort levert een triest beeld op. Tien afwassers werden aangetroffen waarbij slechts twee afwassers in de loonadministratie waren opgenomen, maar vermoedelijk niet voor het juiste aantal werkuren. Volgens de Inspectie SZW maakte het schoonmaakbedrijf er een bende van. De horecabedrijven hebben overigens ook een verantwoordelijkheid die zij niet genomen hebben.

De controle vond eind september plaats bij twee restaurants in Haarlem en zes strandlocaties in Zandvoort. De aanwezige afwassers verklaarden bijna allemaal dat ze net begonnen waren bij het Haarlemse schoonmaakbedrijf. Een verklaring die wel vaker door de inspecteurs gehoord wordt. Uit eerdere eigen waarnemingen en verklaringen van ander personeel blijkt echter dat de meeste afwassers al het hele zomerseizoen aan het werk zijn.

Tenminste zes afwassers ontvingen nog een uitkering naast het loon dat ze kregen voor de werkzaamheden. De namen van deze afwassers zijn doorgegeven aan de gemeente waar ze wonen en aan het UWV en zij gaan nader onderzoek doen naar de vermoedelijke uitkeringsfraude. Ook werd tijdens de controle duidelijk dat een aantal afwassers zwart werden betaald. Hier gaat de Belastingdienst verder onderzoek naar doen.

Twee afwassers bleken niet uit een van de Europese lidstaten te komen en hun werkgever moet voor hen dan een tewerkstellingsvergunning hebben. Die hadden ze echter niet. Dit is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, waarvoor een boete staat van € 8.000,- per te werk gestelde werknemer. Voor het illegaal te werkstellen van vreemdelingen, bestaat in Nederland een ketenbepaling. Dat betekent dat niet alleen het schoonmaakbedrijf dat deze afwassers in dienst heeft wordt beboet, maar ook de horecabedrijven waar de afwassers werkzaam waren.

De Inspectie vermoedt verder dat de meeste afwassers te lange werkdagen maken en onderbetaald worden. Daarnaast worden verschillende afwassers contant betaald iets wat verboden is. Zowel bij de horecabedrijven als bij het schoonmaakbedrijf is informatie opgevraagd voor verder onderzoek.

Voor bedrijven die gebruik maken van een schoonmaakbedrijf is het belangrijk dat zij werken met een schoonmaakbedrijf dat zich aan de regels houdt. Op checklistschoonmaak.nl staat beschreven waarop gelet moet worden bij het uitbesteden van schoonmaakwerkzaamheden.

Samenwerkende overheid

In het onderzoek en op de actiedag werkten Inspectie SZW, Belastingdienst, politie en de gemeenten Zandvoort, Haarlem en Velsen samen onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen. Daarnaast wordt in dit onderzoek samengewerkt met het Interventieteam Schoonmaak van het ISZW, waarin naast ISZW zijn betrokken Belastingdienst en UWV. Dit samenwerkingsverband richt zich op de aanpak van misstanden in de schoonmaakbranche.