Herkennen en melden van arbeidsuitbuiting

Bij arbeidsuitbuiting spelen dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude of misleiding een rol. Dit kan leiden tot strafrechtelijk onderzoek door de Opsporingsdienst. Dat is het geval wanneer iemand door één van deze ongeoorloofde middelen wordt gedwongen om te (gaan) werken. En wanneer degene die dit ongeoorloofde middel gebruikt, dat doet met het doel die ander uit te buiten.

Signalen arbeidsuitbuiting

Iedereen kan signalen van arbeidsuitbuiting waarnemen. Signalen van arbeidsuitbuiting kunnen zijn wanneer werknemers:

 • gevaarlijk en ongezond werk moeten doen;
 • structureel lange werkdagen moeten maken;
 • te weinig betaald krijgen, niet uitbetaald worden of hun betaling uitgesteld wordt;
 • niet kunnen beschikken over hun ID/eigen paspoort;
 • met valse beloften naar Nederland worden gehaald;
 • worden mishandeld, gechanteerd, gedwongen of bedreigd;
 • een hoge schuld aan de werkgever (voor reiskosten naar Nederland, voor arbeidsbemiddeling of voor huur woonruimte) moeten afbetalen;
 • niet kunnen beschikken over hun bankpas en het geld op hun eigen bankrekening;
 • zwart betaald worden, of niet verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ongevallen;
 • voor woonruimte afhankelijk zijn van de werkgever (wonen in bedrijfspand of op het bedrijfsterrein, of andere ondermaatse huisvesting);
 • niet op de hoogte zijn van hun verblijfsadres;
 • op andere manieren onder druk worden gezet om te gaan of blijven werken.

Deze omstandigheden zijn signalen dat mogelijk sprake is van arbeidsuitbuiting in de zin van mensenhandel. Signalen die worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, worden beoordeeld door de Opsporingsdienst en kunnen mogelijk leiden tot strafrechtelijk optreden.

Arbeidsuitbuiting (anoniem) melden

U kunt signalen van arbeidsuitbuiting melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie; dat kan ook anoniem. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.

Wilt u een ander onderwerp melden? Gebuik dan één van onze meldformulieren.

Aanpak arbeidsuitbuiting

Lees meer over (de aanpak) van arbeidsuitbuiting