Inspectieresultaten koelinstallaties

In 2017 heeft de Inspectie SZW inspecties uitgevoerd bij 48 kleine en middelgrote bedrijven waar een koelinstallatie aanwezig is.