Werkinstructie bouwprocesbepalingen

Deze werkinstructie is toepasbaar bij alle bouwwerken die vallen onder de definitie van bijlage I bij de richtlijn 92/57/EEG (zie bijlage 1).
De werkinstructie bestaat uit 4 submodules:

  • Deel A: Opdrachtgever en 'de vergewisplicht'
  • Deel B: De melding bouwwerk
  • Deel C: Het Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
  • Deel D: Functioneren co√∂rdinatoren

De afweging welke module(s) in samenhang zullen worden toegepast is afhankelijk van de situatie. Dit is ter beoordeling aan de inspecteur, het betreffende project en/of programma.