Bouwprocesbepalingen

Als opdrachtgever kun je de bouwplaats zien als een unieke tijdelijke fabriek. In een relatief korte tijd moet deze gaan draaien om het eindproduct - een gebouw, een brug, een weg, een renovatie, een uitbreiding en dergelijke - te kunnen maken. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan: omgevingsrisico’s rond de bouwplaats, bouwers die elkaar in de weg lopen, verontreinigde grond, bijzondere risico’s als bedelving, vastraken, vallen, risico’s die ontstaan door het ontwerp van het gebouw, een te strakke planning waardoor gevaarlijke werksituaties ontstaan.

Veilig bouwen

Veilig bouwen begint al voordat de eerste paal de grond in gaat. Het loont om al in de voorbereiding, bij ontwerp en materiaalkeuze, rekening te houden met de consequenties voor veiligheid en gezondheid in de bouwfase. Lees meer over de verantwoordelijkheden in de laatste bouwprocesbepalingen. Hierin staan wettelijke verplichtingen voor opdrachtgevers, uitvoerende partijen, werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats.