Inspectieresultaten Arbozorg in de computerindustrie

Van 1 september 2021 tot 31 december 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij alle kleine bedrijven die computers vervaardigen gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 395 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Bekijk de resultaten: