Inspectieresultaten Arbozorg in de papier- en kartonindustrie 2021

Van juni 2021 tot december 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie gecontroleerd of bedrijven in de papier- en kartonindustrie voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 137 werkgevers is gecontroleerd of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige. Bekijk de resultaten: