Arboregels voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben, net als werknemers in loondienst, recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.

Verantwoordelijkheid van werkgever

De Arbowet is sinds 1 januari 2007 niet meer volledig op vrijwilligers van toepassing. De verplichtingen voor werkgevers bij wie vrijwilligers werkzaam zijn, staan beschreven in Arbobesluit, artikel 9.5a.

Ernstige risico's

Bij ernstige risico's voor vrijwilligers zijn nog steeds maatregelen nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

  • (ver)bouwwerkzaamheden
  • werken met gevaarlijke stoffen
  • werken in lawaaiige omstandigheden
  • werken in omstandigheden waar sprake is van valgevaar
  • zwaar lichamelijk werk

Kwetsbare groepen

Bovendien zijn er aanvullende voorschriften voor 2 kwetsbare groepen:

  • jongeren onder de 18 jaar
  • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

Toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en het Arbobesluit. Als een organisatie die vrijwilligers aan het werk zet, nonchalant is met het nemen van veiligheidsmaatregelen, dan kunt u dit bij de Nederlandse Arbeidsinspectie melden.