Arboregels voor uitzendkrachten

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk.

De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende werkgever aansprakelijk.

Verantwoordelijkheid inlenende werkgever

Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, moet het inlenende bedrijf hem/haar over het werk, de risico's en de veiligheidsmaatregelen informeren. Bijvoorbeeld over de lichamelijke of psychische belasting, over het omgaan met gevaarlijke stoffen, of over de draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het inlenende bedrijf is verplicht om het uitzendbureau vooraf de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te sturen (in ieder geval het deel waarin de specifieke risico's ten aanzien van de werkzaamheden van de uitzendkracht worden beschreven).

Verantwoordelijkheid uitzendbureau

Het uitzendbureau moet zorgen dat de uitzendkracht de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het inlenende bedrijf krijgt en is verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico's die hij/zij op de werkplek loopt.

Toezicht

Uitzendbureaus vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze wet. Dit vindt plaats als hierover klachten bij de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn gemeld.