Aspergeteler krijgt 85.000 euro boete i.v.m. onderbetaling arbeidsmigranten

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een aspergeteler uit Linne een boete opgelegd vanwege ernstige overtredingen. Bij een gezamenlijke controle met de gemeente vorig jaar constateerde de Arbeidsinspectie dat de werknemers onder erbarmelijke omstandigheden op het bedrijf werkten en woonden. Uit verklaringen en urenbriefjes kwam naar voren dat de werknemers meer dan 80 uur per week werkten, voor 7 euro per uur.

Naast de boete heeft het bedrijf een zogeheten ‘waarschuwing preventieve stillegging’ gekregen. Dat betekent dat de Arbeidsinspectie de werkzaamheden kan stilleggen als de werkgever binnen 5 jaar weer de Wet minimumloon overtreedt.

De Arbeidsinspectie heeft na de controle op het bedrijf nader onderzoek gedaan naar de gewerkte uren en de loonbetalingen. Vaststaat dat de werkgever minder uren heeft uitbetaald dan er daadwerkelijk is gewerkt. De werkgever haalde namelijk de reistijd tussen de verschillende aspergepercelen af van de gewerkte uren. De urenbriefjes die door de inspecteurs ter plekke zijn ingezien, corresponderen niet met de bewerkte uren op loonstroken die werkgever naderhand  heeft overhandigd. Zo geven de loonstroken bijvoorbeeld aan dat een werknemer in totaal 66 uur of 88 uur per maand heeft gewerkt. De werkgever verklaarde echter geen administratie meer te hebben waarin de begin- en eindtijden naar de individuele werknemers te herleiden is. Deze urenbriefjes waren volgens de werkgever al weggegooid. Daardoor is niet te controleren hoeveel de werknemers precies hebben gewerkt en kan geen nader onderzoek naar vermoedelijke onderbetaling worden uitgevoerd. Een van de gevolgen hiervan is dat het helaas onmogelijk is om van de werkgever een nabetaling aan de werknemers te eisen.

De Arbeidsinspectie heeft na het onderzoek geconcludeerd dat de aspergekweker geen bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt wat de daadwerkelijk gewerkte uren zijn. Het was daarom niet duidelijk hoeveel loon de werknemers daadwerkelijk per uur kregen uitbetaald en hoeveel aan huisvesting werd betaald, nu de verklaringen op dit punt van elkaar afweken. Voor deze overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet de werkgever een boete van 70.000 euro betalen.

De werkgever is daarnaast op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om een deugdelijke registratie te voeren van de feitelijk gewerkte uren en de feitelijke genoten rust per werknemer. Dat maakt het voor de Arbeidsinspectie mogelijk om te controleren of de regels wel worden nageleefd. Omdat de werkgever heeft nagelaten deze gegevens te overhandigen, heeft de Arbeidsinspectie een boete opgelegd van 15.000 euro.

Asperges