Handhavingsbeleid Arbeidstijdenwet

De Nederlandse Arbeidsinspectie geeft u hieronder graag een korte uitleg over het handhavingsbeleid van de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwetgeving is groot en gedetailleerd. Daarom staan hieronder alleen de hoofdlijnen en kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Korte uitleg handhavingsbeleid Arbeidstijdenwet

Meer informatie?