Zelfinspectie.nl

Als werkgever wilt u eerlijk, gezond en veilig werken. Daarvoor hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld. Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met onze zelfinspectietools op zelfinspectie.nl kijkt u door de ogen van een inspecteur naar uw eigen bedrijf en kunt u per onderwerp eenvoudig controleren hoe uw bedrijf ervoor staat.

Overzicht verbeterpunten

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit een aantal vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Nadat u de stappen heeft doorlopen krijgt u een handig overzicht met al uw verbeterpunten.

De antwoorden blijven bewaard en kunt u later afmaken of aan te passen. De antwoorden die u geeft zijn alleen toegankelijk voor uzelf.

Onderwerpen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een zelfinspectietool ontwikkeld voor de volgende onderwerpen:

De zelfinspectietools zijn te vinden op zelfinspectie.nl