Werkinstructie

De werkinstructie bevat een beschrijving van stappen die doorlopen worden bij een inspectie op de verschillende onderwerpen. De werkinstructie ondersteunt de inspecteur bij het doen van zijn of haar werk en zijn gebaseerd op wet en regelgeving. De werkinstructie ‘s zijn toegankelijk voor iedereen.

Ga naar werkinstructies