Samenwerkingsprogramma Brzo+

Binnen het programma ‘Brzo+' werken overheden aan de verdere verbetering van het toezicht op chemie- en Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen – bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen) . Het samenwerkingsprogramma Brzo+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van interne en externe veiligheid. Doel hiervan is het voorkomen van zware ongevallen bij alle Brzo- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie (voor specifieke industriële doeleinden). Lees meer over Brzo+.