Samenwerkende rijksinspecties

De rijksinspecties werken samen op diverse werkvelden. Dit doen ze om zo effectief mogelijk te werken en toezicht te houden. Zo kunnen publieke belangen als bijvoorbeeld voedselveiligheid, goede werkomstandigheden en een schoon milieu beter worden gewaarborgd. Verder gaan ze een onnodige opeenstapeling van inspecties bij bedrijven tegen. Lees meer hierover op de website van de samenwerkende rijksinspecties