Jaarverslag Inspectie SZW 2015

De Nederlandse economie groeit weer. Helaas lijkt de opgaande conjunctuur nauwelijks de druk te verlichten op de beloning en arbeidsomstandigheden van de werkenden. Dat geldt vooral voor mensen werkzaam aan  de onderkant van de arbeidsmarkt, maar ook voor groepen zzp’ers die worden geconfronteerd met lagere verdienmarges. Een aantal werkgevers zoekt met schijnconstructies de randen van de arbeidswetgeving op of gaan daar overheen. Zo ontstaat op de arbeidsmarkt oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en uitholling van de Nederlandse arbeidsmarkt.