Vragenlijst voor de bepaling van de draagkracht van de rechtspersoon

Om uw betalingscapaciteit als rechtspersoon te kunnen bepalen moet u het onderstaande vragenlijst - voorzien van de benodigde bewijsmiddelen - naar de Nederlandse Arbeidsinspectie sturen. Tip: vragenlijst eerst opslaan en dan invullen.