Vragenlijst voor de bepaling van de draagkracht van een natuurlijk persoon

Om uw betalingscapaciteit als natuurlijk persoon te kunnen bepalen moet u het onderstaande vragenlijst invullen en - voorzien van de benodigde bewijsmiddelen - naar de Nederlandse Arbeidsinspectie sturen. Tip: vragenlijst eerst opslaan en dan invullen.