Inspectieresultaten

De Nederlandse Arbeidsinspectie is transparant over haar werkwijze en de resultaten van inspecties. Door de inspectieresultaten openbaar te maken laten we aan maatschappij en politiek zien welke activiteiten ze heeft uitgevoerd en welk effect deze activiteiten hebben. Op deze pagina vindt u meer informatie en veelgestelde vragen.

Transparantie

Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie betekent openheid dat we voorspelbaar zijn en eerlijk aangeven wat we doen en waarom. Maar ook helder zijn over wat we niet doen. Ons uitgangspunt is hierbij: ‘open, tenzij …’

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil bijdragen aan een groeiend vertrouwen van maatschappij en politiek in de Inspectie als goed functionerend en deskundig toezichthouder. Dit doen wij door open te zijn over de manier van inspecteren en over de resultaten.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is transparant over:

  • de uitkomsten van de risicoanalyses (waar zitten de grootste risico’s voor overtredingen van wet- en regelgeving);
  • de keuzes die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft gemaakt op basis van risicoanalyses (waar zetten we de beschikbare menskracht in);
  • de manier waarop de Inspectie werkt;
  • de bevindingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (wat wordt er aangetroffen);
  • wat de samenleving mag verwachten van de Nederlandse Arbeidsinspectie (rol en verantwoordelijkheid) en wat de Inspectie verwacht van bedrijven en instellingen.

Openbaar

Inspectieresultaten worden openbaar gemaakt op deze website en in verschillende andere communicatiemiddelen. Deze variëren van jaarplan en jaarverslag tot programma-informatie en van de resultaten van individuele inspecties (Brzo, asbest en eerlijk werk) tot nalevingscommunicatie gericht op een groot aantal sectoren.

Veel informatie is gekoppeld aan lopende inspectieprogramma’s zoals aankondiging inspectieprojecten, openbare versie programmaplan, programmarapportages en factsheets.

Werkgevers en werknemers verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels ligt primair bij werkgevers en werknemers zelf. De Nederlandse Arbeidsinspectie focust hierbij op 4 pijlers.