Bevindingen na inspectie

Na afloop van een inspectie koppelt de inspecteur zijn bevindingen terug.

Soorten terugkoppeling

De volgende scenario’s zijn mogelijk:

  1. Als er overtredingen zijn, moet de werkgever maatregelen nemen en/of legt de Inspectie een sanctie op.
  2. Als de uitkomst nog niet duidelijk is en er aanleiding is voor nader onderzoek, zal dit worden teruggekoppeld aan de werkgever.
  3. Als er geen overtredingen zijn, wordt de inspectie afgerond. De werkgever ontvangt dan een afrondingsbrief.

Speciale gevallen

Na een inspectie bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) krijgt het bedrijf een rapport met de bevindingen, conclusies en overtredingen. Hierin is bij de overtredingen ook vermeld vanuit welk van de toezichthouders de werkgever een handhavingstraject kan verwachten. Daarnaast worden de inspectieresultaten van Brzo-bedrijven gepubliceerd op de website brzoplus.nl.

Als bij een bedrijf een zware of ernstige asbestovertreding wordt geconstateerd, dan krijgt het bedrijf hiervoor een boete. Daarnaast worden de gegevens van dit bedrijf sinds 15 augustus 2014 gepubliceerd op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Openbare inspectieresultaten

De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt de resultaten van inspecties op bepaalde gebieden openbaar:

  • eerlijk werk
  • zware of ernstige asbestovertredingen
  • bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (Brzo-bedrijven)