Metaalindustrie

In de metaalindustrie worden grondstoffen verwerkt tot metalen en daarna tot producten. Denk aan constructiebouwwerken, machines, gereedschappen en microchips. Mensen die werkzaam zijn in de metaalindustrie hebben te maken met uiteenlopende risico's.

Risico's in de metaalindustrie

Bij het werken met machines kunnen ongelukken gebeuren. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld bekneld raken of zichzelf snijden. Op de werkvloer komt aanrijdgevaar voor en werknemers lopen soms het risico op valgevaar. Ook psychosociale arbeidsbelasting waaronder hoge werkdruk of ongewenst gedrag kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Soms zijn de gevolgen pas jaren later merkbaar. Denk aan gehoorschade door lawaai, gewrichtspijn door fysieke overbelasting en onvruchtbaarheid of kanker door het inademen van giftige dampen. Het soort risico's en de omvang daarvan verschilt per subsector.

Waar moet u als werkgever op letten?

Wat doet de Arbeidsinspectie?

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of het werk in de metaalindustrie op een gezonde, veilige en eerlijke manier wordt uitgevoerd. En wat u als werkgever doet om dit ook op langere termijn te borgen. Ook komt de Arbeidsinspectie bij u langs na het melden van een arbeidsongeval.