Blootstelling gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. De noodzaak van beheersing van dit risico is duidelijk: werknemers kunnen er ziek van worden en er op lange termijn aan overlijden. Ook bij Brzo-bedrijven is dit een belangrijk onderwerp.

Het reguliere Brzo-toezicht wordt uitgevoerd door verschillende Brzo-toezichthouders, waarvan de Arbeidsinspectie er 1 is. De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren aanvullende inspecties uitgevoerd bij Brzo-bedrijven op het risico voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. U vindt hier enkele resultaten van dit inspectieproject.