Uitzendbureau laat 27 Oekraïners illegaal bloemen binden

De Nederlandse Arbeidsinspectie pakt een uitzendbureau aan dat 27 Oekraïense vrouwen illegaal liet werken voor een bloemenbinder uit Noord-Holland. Dat is bijzonder, want er is een ruimhartige regeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als ze onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen ze betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning. De werkgever hoeft dan alleen een melding te doen bij het UWV. Daar was in deze zaak echter geen sprake van.

Vermoedelijk hield het uitzendbureau ook meer loon in voor de huisvesting dan toegestaan. Daarnaast is het vermoeden dat werknemers contant of soms zelfs niet werden uitbetaald en dat sommigen veel meer uren dan toegestaan per dag moesten werken. Zowel het uitzendbureau als de betrokken bloemenbinder zullen daarvoor een boeterapport ontvangen.

Het begon met een melding van de gemeente Bergen. De gemeente seinde de Arbeidsinspectie in toen er op een moment 15 mensen tegelijk werden ingeschreven op 1 woonlocatie die ook allemaal voor 1 uitzendbureau werkten. De Arbeidsinspectie gaat niet over huisvesting, maar controleert wel intensief op arbeidsmarktfraude en arbeidsomstandigheden en startte een onderzoek.

Tijdens het onderzoek bleek er van alles mis. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel werknemers daar werkzaam waren via uitzendbureaus, waaronder het uitzendbureau van de melding. Het uitzendbureau wierf in Oekraïne mensen om in Nederland te komen werken. De Oekraïners stapten daar dan in een busje, betaalden tot wel 400 euro aan bemiddelingskosten, reisden vervolgens naar Nederland en stonden de volgende dag bloemen te binden. Het noodzakelijke papierwerk moest dan nog geregeld worden.

De Arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar de werktijden van de werknemers. Zo verklaarde een van de Oekraïners bijvoorbeeld meer dan 17 uur per dag te werken. De rusttijd was minimaal. Dat zou een overtreding van de Arbeidstijdenwet zijn. Er wordt verder ook onderzoek gedaan naar mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon. Uit verklaringen van de Oekraïners bleek dat zij contant werden betaald, dat loon soms helemaal niet werd betaald en dat er onterecht voorschotten werden ingehouden.