Fysiek te zwaar werk bij Nederlands post- en pakketbedrijf

Medewerkers in distributiecentra van een Nederlands post- en pakketbedrijf worden fysiek te zwaar belast. Dat blijkt uit verschillende controles bij depots op locaties in Den Bosch, Dordrecht, Nieuwegein en Venlo. Fysiek te zwaar werk vormt een sterk verhoogd risico voor de gezondheid van medewerkers. De Arbeidsinspectie eist nu dat de werkgever de arbeidsomstandigheden aanpast, zodat medewerkers niet meer te zwaar belast worden.

De Arbeidsinspectie controleerde in september op een locatie van het bedrijf in Venlo. Daar is geconstateerd dat medewerkers te zwaar werden belast bij het verplaatsen van containers. Daarnaast waren de risico's op het gebied van fysieke belasting niet voldoende in kaart gebracht en waren de benodigde maatregelen om fysieke belasting te voorkomen niet genomen. Het is in Nederland verplicht om gezondheids- veiligheidsrisico's en het beleid daarop vast te leggen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Eind november voerde de Arbeidsinspectie 2 geplande controles uit op locaties van dezelfde werkgever in Nieuwegein en Den Bosch. Tegelijkertijd kwam er ook een melding van de FNV binnen. Die melding volgde op een enquĂȘte waaruit bleek dat pakketverwerkers bij een post- en pakketbedrijf 2 keer zoveel klachten ervaren dan gemiddeld in de sector.

In Nieuwegein en Den Bosch zagen inspecteurs dat medewerkers te zwaar werden belast bij het sorteren van pakketten. Daarbij speelt gewicht en frequentie van werkzaamheden een rol. De pakketten werden handmatig van vrachtwagens naar kleiner vervoer overgedragen. Ook werden soms 2 of 3 volle rolcontainers met pakketten tegelijk met de hand voortgetrokken. De Arbeidsinspectie trof verder geen hulpmiddelen aan waarmee de zware werkzaamheden zouden kunnen worden verlicht. Dezelfde omstandigheden troffen inspecteurs begin december ook aan tijdens een bezoek aan een depot in Dordrecht.

Verder is er gecontroleerd op nachtelijke arbeid. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar de arbeids- en rusttijden van medewerkers tijdens de nacht. Medewerkers hebben vermoedelijk meer nachtdiensten gedraaid dan wettelijk is toegestaan. Er is sprake van nachtelijke arbeid als er tussen 00.00 uur en 06.00 uur meer dan 1 uur wordt gewerkt. Werken in de nacht kan negatieve gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Er gelden daarom bepaalde regels voor nachtelijke arbeid. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van deze regels.

Het werk in de depots werd vooral verricht door uitzendkrachten en mensen uit sociale werkvoorzieningen. De Arbeidsinspectie doet daarom ook verder onderzoek naar de rol van de betrokken uitzendbureaus en naar de rechtmatigheid van werk in Nederland door deze medewerkers.