Garagebedrijf in Purmerend overtreedt veel regels

Een garagebedrijf in Purmerend heeft vermoedelijk 3 arbeidswetten overtreden. Een gezamenlijke controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de gemeente Purmerend en de politie, afgelopen vrijdagmiddag leverde een aantal overtredingen op.

In het garagebedrijf werkte een man waarvoor de werkgever vermoedelijk geen tewerkstellingsvergunning had aangevraagd. De man, afkomstig uit Algerije, kon zich niet identificeren. Het garagebedrijf overtrad hiermee de Wet arbeid vreemdelingen.

Daarnaast kon de eigenaar van het bedrijf geen fatsoenlijke arbeidsurenstaat overhandigen van de werknemers. Onduidelijk is dan ook hoeveel uur de werknemers in zijn bedrijf werken. Dat betekent een overtreding van de Arbeidstijdenwet.

De inspecteurs hebben daarnaast het vermoeden dat de eigenaar geen vakantiegeld uitbetaalt en misschien ook wel te weinig loon uitbetaalt. Hiernaar wordt nog nader onderzoek gedaan. Dit zou een overtreding zijn van de Wet minimumloon.

Milieuovertredingen

Tijdens de controle is een aantal milieuovertredingen geconstateerd. Bijvoorbeeld accu’s die niet boven een lekbak stonden en een grote hoeveelheid olie buiten een daarvoor bedoelde opslag. Daarnaast waren er geen gekeurde blusmiddelen aanwezig.

Krachten bundelen tegen ondermijning

De Nederlandse Arbeidsinspectie, gemeente Purmerend, politie en het Openbaar Ministerie werken intensief samen om georganiseerde criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Samen controleren zij of wet- en regelgeving worden nageleefd en onder welke omstandigheden arbeid wordt verricht. Deze samenwerking wordt ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH).

Door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen, kan criminaliteit effectiever worden bestreden, wordt ondermijning tegengegaan en de maatschappij weerbaarder gemaakt. Ook inwoners van de gemeente Purmerend zijn bij het signaleren en melden van ondermijnende criminaliteit onmisbaar. Verdachte situatie? Meld het bij de politie (0900-8844), of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl