Indiase restaurantketen gaat weer in de fout

Bij een controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie bij 3 Indiase restaurants in Amsterdam, Den Haag en Almere zijn minimaal 5 medewerkers aangetroffen die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Mogelijk kregen de werknemers ook te weinig loon en moesten ze te lang werken. Bij de vestiging in Den Haag is vermoedelijk ook sprake van arbeidsuitbuiting.

De 3 restaurants worden door de Arbeidsinspectie gezien als een keten. Vandaar dat de controles afgelopen vrijdag gelijktijdig plaatsvonden. Eenzelfde controle vond plaats in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Belgiƫ en Frankrijk waar de keten ook vestigingen heeft. Resultaten van deze controles zijn nog niet bekend.

Al in 2019 inspecteerde de Arbeidsinspectie de keten in Nederland. Ook toen werden er overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. De inspectie had redenen om aan te nemen dat de keten wederom de wet zou overtreden.

Bij de inspectie in Amsterdam zijn in ieder geval 2 medewerkers aangetroffen die hier niet mochten werken. Voor hen was geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd. Ook wordt niet uitgesloten dat nader onderzoek zal blijken van nog meer overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Bij deze vestiging werd ook een dark kitchen aangetroffen, waar vermoedelijk de maaltijden voorbereid werden voor de andere vestigingen.

In Almere betrof het 2 personen die hier niet mochten werken en in Den Haag in ieder geval 1 persoon. Bij dit restaurant werd in een ruimte een matras aangetroffen. Duidelijk bleek voor de inspecteurs dat hier iemand op sliep en verbleef. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan of er sprake kan zijn van arbeidsuitbuiting. Naar een andere medewerker wordt nog nader onderzoek gedaan of hij gerechtigd was in Nederland te werken.