Illegale tewerkstelling bij hotel in Noordwijk

Bij een onlangs gehouden controle door de Arbeidsinspectie in samenwerking met de Vreemdelingenpolitie (AVIM) bij een hotel in Noordwijk zijn 2 schoonmakers aangetroffen die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Voor de schoonmakers, afkomstig uit Syrië en India waren geen tewerkstellingsvergunningen aangevraagd. Hiermee werd de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreden. Zowel het hotel als het uitzendbureau kunnen hiervoor een boete tegemoet zien.

De aanleiding voor de controle was een melding waarin werd gesteld dat er mogelijk sprake zou zijn van illegale tewerkstelling in de schoonmaaktak bij het hotel. Tijdens de controle, die alleen gericht was op de schoonmakers, troffen de inspecteur in totaal 12 werknemers aan, 9 van hen zijn gehoord. 2 werknemers waren dus niet gerechtigd om in Nederland arbeid te verrichten.

Daarnaast doet de Arbeidsinspectie nog nader onderzoek of de verstrekte arbeidstijdenregistratie door het hotel deugdelijk en waarheidsgetrouw is. Verder blijkt uit de controle dat er nader onderzoek zal worden verricht naar de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het hotel maakt gebruik van een schoonmaakuitzendbureau als inlenende partij.