Thuiswerken, benoem de risico’s in de RI&E

Over hoe het thuiswerken in de toekomst vorm gaat krijgen heerst nog veel onzekerheid. De verwachting is dat er na de coronapandemie een vorm van werken ontstaat waarin zowel op locatie als thuis gewerkt wordt.

Deze nieuwe vorm van werken vormt daarom aanleiding om de RI&E te actualiseren op de onderwerpen PSA en fysieke belasting.

De inspectie heeft verkennend onderzoek uitgevoerd naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en thuiswerken in de bankensector.
Het doel van dit rapport is het verkrijgen van inzicht in de meeste risico’s bij thuiswerken, te weten PSA en fysieke belasting.

Hybride werken vraagt om actualiseren RI&E