Onze werkwijze

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers om ongewenste situaties op de werkplek te voorkomen of te beperken en wij controleren of dat het geval is. Dat doen we bij de ruim 340.000 bedrijven in Nederland waar meer dan 1 persoon werkt. Toezicht houden op zoveel bedrijven betekent keuzes maken. Dat doen we op 3 manieren: door risicoanalyses, een programmatische aanpak en een flexibele mix van interventies.

Risico's in kaart brengen

Risicogericht werken betekent dat we voorrang geven aan inspecties op terreinen waar de risico's het grootst zijn. Dat kan gaan om zaken als uitbuiting, onderbetaling of ongelijke behandeling. Maar ook om overbelasting of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als zo'n situatie veel mensen raakt, zij er nadelige gevolgen van ondervinden en de maatschappelijk impact ook nog groot is, dan pakken we zo'n risico op.

Programmatisch werken

We zetten onze expertise in met een programmatische en projectmatige manier van werken. Een programma bestaat uit meerdere activiteiten, gericht op het aanpakken van de grootste risico's en het bereiken van de beste maatschappelijk effect. Programma's kunnen thematisch zijn (zoals werken met gevaarlijke stoffen of arbeidsuitbuiting). Ook kunnen ze sectorgericht zijn (zoals voor de metaal of de uitzendsector).

Een mix van interventies

Om het beste resultaat te bereiken zetten we (een mix van) verschillende interventies in, zoals inspecties, onderzoek, communicatie of het stimuleren van de samenwerking met ketenpartners. Dit geldt ook voor (de werking van) stelsels van werk en inkomen of voor de certificatie van producten (zoals liftinstallaties of duikapparatuur). De mix is flexibel en de inzet afhankelijk van de mate waarin bedrijven de regels naleven, hoe maatschappelijke partijen (zoals brancheverenigingen) zijn georganiseerd en hoeveel invloed zij (kunnen) hebben bij de aanpak van risico's.

Meldingen en verzoeken

Klachten, meldingen (over ongevallen en situaties waarbij sprake is van ongezond, onveilig of oneerlijk werk) en verzoeken van burgers, organisaties en partners, zien we als belangrijke signalen uit de samenleving. Er kan immers sprake zijn van (ernstig) gevaar, ongezonde situaties of misstanden op de werkplek. We besteden ongeveer de helft van onze inspanningen aan het opvolgen van meldingen en het onderzoeken van ongevallen.

Informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken (IGW) wordt steeds essentiƫler bij toezicht en opsporing. We gebruiken data en informatie uit interne en externe bronnen om onderbouwde en doordachte keuzes te maken voor de aan te pakken risico's en de daarbij passende interventies. De toenemende digitalisering van de samenleving maakt vernieuwing en steeds betere stuurinformatie mogelijk, bijvoorbeeld met geavanceerde data-analyse, data-science en slimme apps. Daarbij borgen we ethische, juridische afwegingen en houden we rekening met privacy.