Onze organisatie

We controleren of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het gebied van arbeid. Daarnaast sporen we fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op.

Overal in Nederland wordt gewerkt en je komt ons daarom overal tegen. Onze medewerkers werken verspreid door het hele land. Hoe zijn we georganiseerd?

Programma's en vakgroepen bij Toezicht

We werken in programma's. Een programma bestaat uit een meerjarige serie van activiteiten, waarin een thema (zoals werkdruk, onveilige werkplekken en fraude met subsidies) of een sector (zoals transport, horeca en arbeidsbemiddeling) centraal staat. Binnen zo'n programma vinden de activiteiten plaats, van inspecties en voorlichting tot opsporing. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn bundelen we. Denk aan kennis over certificering, gevaarlijke stoffen of psychosociale arbeidsbelasting, maar ook kennis en ervaring rond project- en programmamanagement. De meeste vakgroepen zijn landelijk, de inspecteurs Arbeidsomstandigheden maken deel uit van regionale teams.

De rechercheteams van de Opsporingsdienst

We houden ons bezig met de opsporing van verschillende vormen van crimineel ondernemerschap: werk en inkomen, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en NOW (coronasteun). Dat gebeurt in teams die bestaan uit een mix van onderzoeksleiders, coördinatoren, (senior) rechercheurs en recherchemedewerkers. In de teams werken ook diverse specialisten, zoals voor OSINT of op het gebied van ingewikkelde administraties. Vanwege de strafrechtelijke aard van onze onderzoeken werken we altijd samen met officieren van justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Werkplekken en vestigingen

Als inspecteur (Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarktfraude, Gevaarlijke stoffen, Major Hazard Control) doe je je werk voor een groot deel vanuit je eigen huis. Voor overleggen of activiteiten met collega's zijn er verschillende (regionale) vestigingen: Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Groningen. De rechercheteams werken in de vestigingen van de Opsporingsdienst in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Expertise

Ons werk heeft een deels bestuursrechtelijk karakter en we zijn bevoegd tot het nemen van maatregelen als het opleggen van boetes of het zelf sluiten van een bedrijf. Daarom werken er bij ons ook juridische specialisten op het gebied van het innen van boetes of voor het geven van juridisch advies. Maar ook voor zaken als ongevalsonderzoek of het analyseren van trends kunnen we een beroep doen op onze eigen deskundigen.

Om het werk van de Opsporingsdienst te ondersteunen hebben we verschillende soorten expertise in huis. Dat varieert van kennis over financiële of digitale opsporingsmethoden tot inhoudelijke kennis over bijvoorbeeld mensenhandel of internationale samenwerking. Criminelen zoeken altijd naar nieuwe manieren om ons – en de wet – voor te blijven. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en het delen van kennis vinden we daarom erg belangrijk.