Opleiding

Wij vinden het belangrijk dat jij goed toegerust bent voor je werk. Voordat je begint als inspecteur of rechercheur volg je daarom eerst een opleiding. Ook voor andere functies geldt dat we jou zoveel mogelijk ondersteunen in je ontwikkeling, zowel professioneel als persoonlijk.

Opleiding voor inspecteur

De opleiding voor inspecteur Arbeidsomstandigheden of Arbeidsmarktfraude duurt 1,5 tot 2 jaar. Als je al veel ervaring hebt, bijvoorbeeld bij een andere inspectie- of handhavingsorganisatie, kan dit ook minder zijn. Naast het volgen van opleidingsmodules ga je al snel aan het werk, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Je leert bijvoorbeeld over risico's, beheersing, veiligheid, inspectiebezoeken en rapporteren.

Ook besteden we tijdens de opleiding aandacht aan aanvullende onderwerpen, zoals het doen van onderzoek of het omgaan met agressie. Voor bepaalde specialismen – zoals asbest of certificering – kunnen nog extra opleidingsmodules nodig zijn. De opleidingen vinden zoveel mogelijk centraal in het land plaats en zijn in toenemende mate digitaal of online (e-learning).

In de opleidingsperiode moet je fulltime (5 dagen en 40 uur per week) beschikbaar zijn en ben je tijdens de schoolvakanties vrij. Na de opleiding word je – als daar aanleiding voor is – tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten bijgeschoold in de nieuwste wet- en regelgeving en ontwikkelingen op je vakgebied.

Opleiding voor rechercheur

Voordat je als rechercheur kunt beginnen, moet je bevoegd zijn als algemeen opsporingsambtenaar. Ben je dat nog niet, dan begin je met een opleidingsprogramma van 7 weken waar je deze bevoegdheid opdoet. Je leert bijvoorbeeld over strafrecht, strafvordering en het opmaken van een proces-verbaal. Ook word je getraind in gesprekstechnieken (voor het afnemen van verhoren). Daarna volgt een rechercheopleiding van 3,5 maand, waar je de basiskennis opdoet voor het uitvoeren van een fraudeonderzoek. Daarbij wordt aandacht besteed aan zulke uiteenlopende onderwerpen als digitale waarheidsvinding, weerbaarheid en dossiervorming.

Na de initiële opleidingen ben je nog lang niet uitgeleerd. Behalve dat de praktijk telkens anders en dus altijd leerzaam is, zijn er - afhankelijk van je belangstelling - meerdere mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Dat varieert van persoonlijke of inhoudelijke cursussen tot specialistische (forensische) opleidingen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat jouw kennis en vaardigheden altijd up to date zijn.

Overige ontwikkelmogelijkheden

Wij vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wat je functie ook is. Dat kun je bijvoorbeeld doen door het volgen van een opleiding, cursus of training. Daar helpen we je bij, via diverse trajecten die in ons Leerhuis worden aangeboden of door je faciliteiten aan te bieden (zoals vergoedingen of studieverlof). Er zijn daarnaast verschillende oriëntatiemogelijkheden waarmee we je ondersteunen om jouw loopbaan verder vorm te geven. Denk aan interne of externe stages en detacheringen.