Schoonmaak

De schoonmaaksector is een sector met grote arbeidsrisico's. Daarom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie voor deze branche extra aandacht.

Belangrijke risico's

  • Onderbetaling
  • Illegale tewerkstelling
  • te lange werktijden
  • Uitkeringsfraude
  • Arbeidsuitbuiting
  • Psychosociale arbeidsbelasting
  • Gevaarlijke stoffen

Focus op gedragsverandering

De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert met name bij de meest risicovolle bedrijven in de branche. De focus ligt daarbij op hotelschoonmaak, schoonmaak in de horeca, vervoersmiddelen en  de schoonmaak van gebouwen. De Inspectie werkt samen met de Belastingdienst, UWV, IND en brancheorganisaties om misstanden in de schoonmaaksector aan te pakken. De aanpak is gericht op handhaving, bewustwording en gedragsverandering. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden en opsporingsonderzoek in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van schijnconstructies.

Opdrachtgevers ook verantwoordelijk, check uw schoonmaakbedrijf

Ook opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor eerlijk, gezond en veilig werk in de schoonmaaksector. Huurt u een schoonmaakbedrijf in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het schoonmaakbedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van tien criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar checklistschoonmaak.nl.

Voorkom werkdruk en ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt ook in de schoonmaaksector voor. Te hoge werkdruk en ongewenst gedrag kunnen werkstress veroorzaken. Ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met PSA raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld. Als werkgever moet u beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.

Meer informatie over werkstress en psychosociale arbeidsbelasting vindt u op onze website bij Algemeen: Werkstress en psychosociale belasting  of op de website van de RAS (arboschoonmaak.nl)

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of u op een eerlijke, gezonde en veilige manier werkt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Bekijk folders en inspectieresultaten onder de tab 'publicaties'.