Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

De werkinstructie 'Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)' is geactualiseerd naar de huidige stand van de techniek.

Per 1 juli 2020 is de wettelijke grenswaarde voor DME van kracht. De werkinstructie is toepasbaar op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan DME, en vormt het uitgangspunt voor de handhaving van de Nederlandse Arbeidsinspectie.