Werkinstructie: werkstress door werkdruk voorkomen en beperken

In elke organisatie waar mensen werken kunnen werknemers werkstress ervaren. Het is de taak van de inspecteur om te beoordelen of de werkgever een beleid voert dat werkstress op de werkvloer voorkomt en dat maatregelen biedt wanneer werknemers hier toch mee te maken krijgen.