Basisinspectiemodule Agressie en Geweld

Deze BIM is toepasbaar bij het inspecteren op het PSA-risico Agressie en Geweld (door derden) in bedrijven en organisaties waar werknemers arbeid verrichten.