Basisinspectiemodule Intern ongewenst gedrag

Deze BasisInspectieModule is toepasbaar bij het inspecteren op het arbeidsrisico Intern ongewenst gedrag. Het risico Intern ongewenst gedrag betreft ongewenst gedrag tussen werknemers en/of tussen leidinggevenden en medewerkers binnen de eigen organisatie. Het gaat hierbij dus niet over ongewenst gedrag door derden. Onder intern ongewenst gedrag vallen de gedragingen pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie & geweld.