Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar op arbeidsplaatsen waarbij sprake is van permanente of regelmatige blootstelling aan geluidsniveaus boven de actiewaarde (dagdosis 80 dB(A)) of grenswaarde (dagdosis 85 dB(A)).

Ook voor situaties waarbij sprake is van kortdurende hoge geluidsniveaus (piekgeluidsdruk boven de 112 Pa (135 dB(C)) biedt deze BIM handvatten.