Basisinspectiemodule Blootstelling aan biologische agentia

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar op situaties waarin werken met biologische agentia niet het doel is maar waarbij gezien de aard van de werkzaamheden en/of het materiaal waarmee gewerkt wordt, wel een gerede kans bestaat op het optreden van blootstelling. Deze werksituaties kunnen zeer divers zijn en in allerlei sectoren voorkomen.