Arbo in Bedrijf Special: Psychosociale arbeidsbelasting universiteiten

Psychosociale arbeidsbelasting, bestaande uit werkdruk en ongewenst gedrag, vormt voor werknemers binnen universiteiten al lange tijd een probleem. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In 2020 verzocht de Arbeidsinspectie de universiteiten om actieplannen op te stellen om werkdruk en ongewenst gedrag tegen te gaan.

Dit onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de universiteiten sinds 2021 verbeteringen hebben doorgevoerd en met welk effect. Het beschrijft de stand van zaken rond psychosociale arbeidsbelasting bij 14 Nederlandse publieke universiteiten, evenals over de effectiviteit van de genomen maatregelen.