Rapportage Schijnconstructies, Cao-naleving en Fraude 2019-2022

In deze rapportage staan de resultaten van het programma Schijnconstructies, Cao-naleving en Fraude over de periode 2019-2022 beschreven. In het eerste deel van de rapportage staan de resultaten per project. In het tweede deel lichten wij een aantal onderzoeken en schijnconstructies uit. We beschrijven hoe de arbeidsrelaties eruit zien, wat de gevolgen zijn voor werkenden en de arbeidsmarkt en aan welke resultaten en effecten deze onderzoeken hebben bijgedragen.