Effectonderzoek Ketenaanpak Pakketdiensten

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie via een ketenaanpak druk gezet op de pakketdienstverlening. Die ketenaanpak was gericht op een betere naleving van regels voor eerlijk werk bij deze dienstverleners en alle voor hen werkzame (onder)aannemers.

In dat kader heeft de Arbeidsinspectie geïnspecteerd bij het depotvervoer en pakketvervoer. Ook hebben de 4 grote pakketdienstverleners - die samen goed zijn voor 95 procent van de pakketmarkt - op aandringen van de Arbeidsinspectie hun werkprocessen aanpast.

Omslag van de rapportage Effectonderzoek Ketenaanpak Pakketdiensten

Uit dit effectonderzoek blijkt dat de interventies van de Arbeidsinspectie aantoonbaar hebben geleid tot passende controle-en beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering van deze pakketdienstverleners.