Delphi-studie naar risicofactoren en maatregelen intern ongewenst gedrag

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een studie uitgevoerd naar factoren (zogenaamde risicofactoren), die kunnen leiden tot intern ongewenst gedrag op het werk.

Aanleiding voor deze studie is de behoefte aan meer kennis over factoren voor het inventariseren van het risico op intern ongewenst gedrag. Met als doel dat werkgevers een betere preventieve aanpak tegen ongewenst gedrag ontwikkelen, naast de bekende curatieve maatregelen zoals een vertrouwenspersoon of klachtenregeling.

Risicofactoren

Uit deze studie is een groot aantal risicofactoren naar voren gekomen. Deze kunnen maar hoeven niet tot intern ongewenst gedrag te leiden. Dit is afhankelijk van de combinatie of stapeling van risicofactoren, de context en omgeving. Kortom, deze studie geeft inzicht hoe risicofactoren een rol kunnen spelen bij intern ongewenst gedrag. De genoemde risicofactoren kunnen niet als een afvinklijst voor een risico inventarisatie gebruikt worden.

Beleid

De Arbeidsinspectie gebruikt de theorie uit deze studie voor het toezicht op het beleid van werkgevers om intern ongewenst gedrag tegen te gaan. Op die manier kan de Arbeidsinspectie beter het gesprek aangaan met werkgevers met als centrale vraag: Hoe kunnen factoren die kunnen leiden tot het risico van intern ongewenst gedrag op de juiste wijze worden geïnventariseerd en maatregelen worden bepaald? 

Voor het uitwerken hiervan wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van wetenschappers, professionele dienstverleners en juristen.