Stelselonderzoek Toets de Toetser aan toetsing RI&E

De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar de toetsing van de RI&E. Een toetsing van de RI&E is bedoeld om, onafhankelijk van de werkgever, te bepalen of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Bekijk de onderzoeksresultaten in onderstaand rapport: