Beroepsziekten in beeld

Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ bestaat uit 2 delen. Deel 1 van het rapport laat een aantal mechanismen zien binnen het stelsel van beroepsziekten die een effectieve aanpak van preventie beroepsziekten in de weg kunnen zitten. In Deel 2 van het rapport komen deskundigen uit het werkveld zelf aan het woord. Het rapport weerspiegelt perspectieven en kennis van de deskundigen, die een bijdrage aan het rapport hebben geleverd.

Toelichting deel 1

Deel 1 van het rapport laat een aantal mechanismen zien binnen het stelsel van beroepsziekten, die een effectieve aanpak van preventie beroepsziekten in de weg kunnen zitten. Bijvoorbeeld het geringe risicobewustzijn bij bedrijven, de financieringssystematiek van de bedrijfsgezondheidszorg of het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten. Daarnaast dragen deskundigen ook perspectieven aan voor verbeteringen. Bijvoorbeeld een meer branchegerichte benadering bij het nemen van preventieve maatregelen of het beter benutten van instrumenten als het Periodiek Arbeidskundig Gezondheidsonderzoek.

Toelichting deel 2

In Deel 2 van het rapport komen deskundigen uit het werkveld zelf aan het woord over onderwerpen als: de definities, cijfers en informatievoorziening over beroepsziekten, de drie grootste veroorzakers van beroepsziekten, de rol van verschillende actoren binnen het stelsel en ontwikkelingen op het gebied van compensatie van slachtoffers van een beroepsziekte. De uitspraken en conclusies in beide delen weerspiegelen de perspectieven en kennis uit het werkveld.

Beter zicht op beroepsziekten

Met het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ wordt nader uitvoering gegeven aan de motie die toeziet op de wijze waarop de Inspectie SZW beter zicht kan krijgen op waar beroepsziekten ontstaan (Kamerstuk 25 883, nr. 357). Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ biedt verder waardevolle input voor de beleidsinzet op het terrein van gezond en veilig werken.