Eindrapport houding en gedrag ten aanzien van de Arbowet- en regelgeving van beheersvrijwilligers in de sector bos en natuur

Veilig en gezond werken onder vrijwilligers die werkzaam zijn in de sector bos en natuur is niet altijd vanzelfsprekend. Dit blijkt uit onderzoek onder beheervrijwilligers in de sector bos en natuur in samenwerking met de VBNE. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch (bronnenonderzoek) en kwantitatieve analyse (web-enquête). Bijna 1500 vrijwilligers hebben de web-enquête ingevuld.