Zzp'ers en bestaanszekerheid

In de periode 2018/2019 heeft de Inspectie SZW een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de bestaanszekerheid van zzp’ers en de behoefte aan en ervaringen met inkomensvoorzieningen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 is er veel veranderd in het leven van zelfstandigen. Diverse bevindingen uit de rapportage zijn nog altijd relevant en actueel, maar andere bevindingen zijn inmiddels op enkele punten achterhaald.

Het aantal zelfstandigen dat  sinds COVID-19  bij de gemeente heeft aangeklopt voor bijstand in het kader van de nieuw ingestelde TOZO-regeling is veel groter dan het aantal zelfstandigen dat een beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) deed in de periode daarvoor. Om die reden moeten bijvoorbeeld de cijfers over bekendheid van de regeling voor bijstand voor zelfstandigen bezien worden in het licht van de situatie voor COVID-19.