Rapport Mystery calling-onderzoek arbeidsmarktdiscriminatie

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Vooruitlopend op de wetswijziging heeft Store Support in opdracht van de Inspectie SZW een Mystery calling-onderzoek uitgevoerd bij uitzendbureaus die niet aangesloten zijn bij de brancheorganisaties van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings-en Uitzendondernemingen (NBBU). Bekijk de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten in onderstaand rapport.